(Vrijwilligers-)werk in de archiefzorg

From Tracks
Revision as of 13:22, 19 April 2024 by Bart Magnus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎Nederlands
Vrijwilliger aan de slag bij Stichting Pim De Rudder, Assenede - CKV, 2020
Vrijwilliger aan de slag bij Stichting Pim De Rudder, Assenede - CKV, 2020

Het inzetten van vrijwilligers, stagiairs of jobstudenten bij het beheer van je archief kan veel voordelen opleveren, maar vereist wel enige voorbereiding.
In deze tool leer je het volgende:

  • Hoe kan je vrijwilligers inzetten bij het beheer van je archief?
  • Hoe kan je vrijwilligers aantrekken?
  • Hoe kan je stagiairs of jobstudenten inzetten bij het beheer van je archief?

Hoe kan je als organisatie vrijwilligers/stagiairs/jobstudenten inschakelen in de zorg voor het archief van een kunstenaar of kunstenorganisatie?

Bij de organisatie van een archief komt heel wat kijken. Veel organisaties doen dan ook beroep op vrijwilligers of studenten om een handje te helpen. Maar hoe spreek je vrijwilligers of studenten aan en waar moet je rekening mee houden bij het opzetten van een vrijwilligerswerking of werking met studenten?

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk doet een vrijwilliger (zoals het woord zegt) op vrijwillige basis en de inzet neemt ook diverse vormen aan, zoals online vrijwilligerswerk of familievrijwilligerswerk. Het begeleiden en motiveren van vrijwilligers vraagt dan ook veel tijd en energie. Een vrijwilliger verdient geen geld met vrijwilligerswerk, een onkostenvergoeding voorzien kan wel.

Meer info omtrent vrijwilligerswerk in de erfgoedsector is beschikbaar via steunpunt FARO op https://faro.be/publicaties/abc-van-het-vrijwilligerswerk-de-erfgoedsector.

Algemene info omtrent werken als vrijwilliger of werken met vrijwilligers kan je ook terugvinden via https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/.

Daarnaast is er ook een toolbox beschikbaar via Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk die je op weg helpt om vrijwilligers aan te spreken: https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/publicaties/digitale-publicaties/toolbox-vrijwilligers-werven/.  

Tip: Ook via de erfgoedcel in jouw buurt kan je proberen vrijwilligers aan te spreken voor jouw erfgoed- en archiefproject. Erfgoedcellen beheren zelf geen (archief)collectie(s). Wel zorgen zij ervoor dat lokaal cultureel erfgoed beter wordt bewaard. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het in kaart brengen, conserveren of digitaliseren van collecties. De erfgoedcellen werken samen met lokale besturen, erfgoedorganisaties en geregeld ook met andere sectoren, zoals welzijn, onderwijs, integratie en kunsten. Zij verbinden mensen en ideeën. Vaak leidt dit tot verrassende erfgoedprojecten. Ook onderling komen de erfgoedcellen samen, om ervaringen en kennis te delen. Verder staan erfgoedcellen ook open voor de samenwerking met bovenlokale erfgoedorganisaties zoals het steunpunt FARO, landelijke musea, archieven en dienstverleners. Meer info omtrent de erfgoedcel uit jouw regio kan je terugvinden via https://www.erfgoedcellen.be/ Voorbeeld uit de praktijk: Theater Aan Zee werkte samen met vrijwilligers voor het opmaken van een inventaris naar aanleiding van zijn 20-jarige bestaan. Hoe dat in zijn werk ging, lees je hier.

Stages en jobstudenten

Vele kunst- en erfgoedorganisaties zijn bereid om studenten de kans te bieden de opgedane kennis in praktijk te brengen. Het is vaak een kans om kleine (verbeter-)projecten te laten uitvoeren en te profiteren van de frisse kijk en de kennis van studenten archief-, informatie- of bibliotheekwetenschappen. De studenten kunnen hierbij een eerste ervaring opdoen met het werken in een archief, bibliotheek of documentatiecentrum.

Meer info over studentenarbeid vind je op http://www.studentenarbeid.be/tag/studentenjob/.

Meer info over de bestaande archiefopleidingen vind je hier. Auteur: Evi Bert (CKV)