Bewaartermijn

From Tracks
Jump to navigation Jump to search

Een (bij wet) vastgestelde termijn dat documenten bewaard moeten worden als bewijsstuk. (Bron: Archiefbank Vlaanderen)