Bitrot

From Tracks
Jump to navigation Jump to search

Het geleidelijk verval van digitale data, dat meestal veroorzaakt wordt door slijtage of verval van de drager (harde schijf, RAM-geheugen, chip, cd-rom, dvd, tape...) Het gevolg is dat het signaal verdwijnt of wordt gewijzigd (een 1 verandert in een 0 of omgekeerd). Dit kan potentieel enorme schade aanrichten en de bestanden onleesbaar maken.