Categorie:7. Rechten

From Tracks
Revision as of 14:22, 28 October 2020 by Bart Magnus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎Nederlands

Kennis over de rechten op (delen van) je archief of collectie(s) is belangrijk als je (delen van) je archief of collectie(s) wilt reproduceren, (her)gebruiken of ontsluiten. Als (co)auteur of maker van een document of een object, bezit je ook de auteursrechten. Wil je een werk van een andere auteur of maker ontsluiten of hergebruiken, dan moet je de auteursrechten van anderen respecteren. Bovendien is het belangrijk om bij de creatie van nieuwe werken duidelijke afspraken te maken met derden. Als je op het moment van creatie zorgvuldig noteert wie de rechthebbenden zijn en welke rechten er op items uit je archief en collectie rusten, vergemakkelijkt dat later hergebruik.

In dit onderdeel lees je welke rechten allemaal kunnen spelen en hoe je rechten klaart wanneer je materiaal wilt hergebruiken waarvan je niet zelf de (enige) rechthebbende bent. Je maakt eveneens kennis met de mogelijkheden van Creative Commons-licenties en met de impact van de privacywetgeving (GDPR) op je archief- en collectiewerking.

In het najaar van 2020 organiseerden de TRACKS-partners een webinar en Q&A rond auteursrechten. Het (volledig ondertitelde) webinar kan je hieronder herbekijken. Het beantwoordt vragen als:

  • Wat kan en mag met archiefmateriaal volgens het auteursrecht?
  • Wat moet je documenteren?
  • Hoe moet je dat documenteren?
  • Hoe maak je een risicoanalyse?