Doelstellingen omtrent archief- en collectiezorg

From Tracks
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎Nederlands

Het opzetten van een eigen archief- en collectiezorg gaat makkelijker als je dit met een specifiek doel voor ogen doet. Het bepalen van doelstellingen voor je archief- en collectiezorg maakt dat je gerichter acties kan ondernemen.

In deze tool leer je het volgende:

  • Waarom is het van belang om doelstellingen voor archief- en collectiezorg te formuleren?
  • Wat zijn de redenen om goed zorg te dragen voor je archief of collectie?
  • Hoe kan je deze doelstellingen formuleren?

Om doelstellingen en daaraan gekoppelde acties te bepalen, is het noodzakelijk dat je eerst een goed overzicht hebt van jouw archief en/of je collecties. (Meer informatie daarover vind je bij: Breng je archief en collectie(s) in kaart.)

Waarom wil je zorg dragen voor je archief en/of collectie? Welke doelstellingen wil je daarmee bereiken? Hier vind je alvast enkele motieven en inspirerende voorbeelden die je op weg kunnen helpen om binnen je eigen werking doelstellingen vast te leggen. Deze voorbeelden zijn afkomstig van personen of organisaties die deelnamen aan een begeleidingstraject. De uitgebreide beschrijving van hun projecten, vind je bij de praktijkvoorbeelden.

Jose Berengueres, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Efficiënter werken

Een goed beheer van archief en collecties zorgt ervoor dat jijzelf en andere (nieuwe) medewerkers de nodige documenten sneller terugvinden en delen. Bovendien vermijd je dubbels (identieke kopieën). De communicatie tussen collega's verloopt sneller én de (digitale) opslagruimte wordt efficiënter gebruikt. Zo kan je plaats besparen en de kosten voor (fysieke en digitale) opslagruimte drukken.

Door je archief te ontsluiten, maak je de informatie gemakkelijker vindbaar voor hergebruik voor jezelf, je collega's en derden.

Verlies van kennis en informatie voorkomen

Het duurzaam bewaren van archief en/of collecties voorkomt dat je kennis en informatie verliest.

De geschiedenis van de eigen organisatie bewaren voor de toekomst

Door zorg te dragen voor je archief en/of collectie, bewaar je ook je eigen geschiedenis.

Naar aanleiding van een jubileum of een evenement kan je met een publicatie, tentoonstelling, website, databank, ... een overzicht geven van de evolutie en de hoogtepunten in de geschiedenis van je organisatie of je loopbaan.

Door het afgelegde parcours van je organisatie of je loopbaan te tonen, creëer je draagvlak voor je toekomstige werking.

De visie, het werk en de ideeën van de betrokken makers of kunstenaars laten voortleven

Publiekswerking

Archief- en/of collectiestukken beschikbaar maken voor hernemingen of heropvoeringen.

  • Door het opmaken van opstellingsplannen, kunnen de kunstwerken van Bernd Lohaus opgesteld worden zonder dat de beheerder aanwezig moet zijn.
  • MATRIX wil educatieve partituren online ontsluiten, zodat de muziek opnieuw gespeeld kan worden door andere muzikanten.

Archief- en/of collectiestukken gebruiken om workshops, sociaal-artistieke en educatieve projecten te organiseren.

Archief en/of collectie openstellen voor (cultuurhistorisch) onderzoek.

Archief en/of collectie gebruiken als basis voor nieuw werk

Je kan zelf inspiratie putten uit je archief- en/of collectiestukken voor nieuw werk.

  • Circus Ronaldo inventariseerde hun historische decordoeken en gebruikte een aantal voor een nieuwe voorstelling.

Jouw archief en/of collectie kan ook anderen inspireren voor nieuw werk.

Voldoen aan de subsidievoorwaarde 'Zorg dragen voor het eigen archief' van het Kunstendecreet

Iedereen die structureel gesubsidieerd wordt vanuit het Kunstendecreet, is verplicht om aan archiefzorg te doen. Op deze pagina vind je een uitgebreid overzicht van wat begrepen wordt onder 'basiszorg'.