Een visie op archiefzorg: hoe begin je eraan?

From Tracks
Revision as of 12:01, 17 November 2021 by Mariet Calsius (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Op 9 november 2021 verwelkomden de TRACKS-partners in de namiddag een veertigtal kunstenorganisaties op het digitale infomoment. De focus lag op het opstellen van een visie op archiefzorg.

Na de verwelkoming werden basiszorgrichtlijnen opgefrist en werd kort stilgestaan bij het formuleren van de visie op archiefzorg. Het departement CJM gaf verder uitleg over de plaats van de archiefzorg in het nieuwe Kunstendecreet. Vervolgens lichtten Beurschouwburg Brussel, HERMESensemble, N9 en Z33 toe hoe de archiefzorg bij hen verloopt. Het verslag van de namiddag werd een mix van vragen, antwoorden en adviezen en kreeg zijn neerslag in een Infobundel voor een visie op archiefzorg.