FARO

From Tracks
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
English • ‎Nederlands
logo FARO

Logo FARO FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw is het steunpunt voor het roerend en immaterieel cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en Brussel. Als dienstverlenende organisatie vervullen we een intermediaire rol tussen de Vlaamse overheid en het cultureel-erfgoedveld. Zoals omschreven in het Cultureelerfgoeddecreet is ons hoofddoel om cultureel-erfgoedorganisaties, openbare besturen en andere beheerders van cultureel erfgoed te ondersteunen en de ontwikkeling van het veld te stimuleren.

FARO beschikt over heel wat knowhow m.b.t. het duurzaam beheer en de valorisatie van (digitaal) erfgoed. Deze inhoudelijke en methodologische kennis stelt de organisatie ter beschikking, bijvoorbeeld door plaats te nemen in de stuurgroep van een project of door advies te verlenen.

Contact

Priemstraat 51

B-1000 Brussel

tel: +32 (0)2 213 10 60

e-mail: info@faro.be