Het geheugen van mijn gezelschap - In dialoog over (amateur)theatererfgoed

From Tracks
Jump to navigation Jump to search
(c) Phile Deprez

Het Landjuweelfestival is het uitgelezen moment om stil te staan bij het theatererfgoed. Het Firmament, Forum voor Amateurkunsten, en Opendoek sloegen hiervoor de handen in elkaar, samen met PACKED en NTGent. Beoefenaars van amateurtheater kwamen bijeen om ervaringen te delen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden. Samen bespraken we noden en obstakels en zoeken we naar praktische en haalbare oplossingen.

Wat moet je verstaan onder 'theatererfgoed'? Het kan zich in vele gedaanten aandienen. De meest voor de hand liggende zijn materiële sporen zoals decors, kostuums, documenten, foto's, opnames en digitale bestanden. Daarnaast zijn er tal van minder zichtbare sporen: straffe anekdotes, eeuwenoude tradities, speltechnieken, werkwijzen die vooral mondeling doorgegeven worden binnen een gezelschap. Het is net de combinatie van de tastbare elementen en de immateriële sporen die het geheugen van je theatergroep vormgeven. Maar hoe leg je het aan boord om deze unieke erfenis beschikbaar te maken voor de volgende generaties? En hoe kan het verleden inspiratie bieden voor heden en toekomst?

Er werd kort ingegaan op wat erfgoed en theatererfgoed kan zijn, daarna werden enkele voorbeelden getoond van publieksgerichte projecten met en over dit erfgoed. Het was een greep uit een waaier aan mogelijkheden, waar iedereen inspiratie uit kan putten voor eigen projecten. Meer inspirerende praktijkvoorbeelden zijn te vinden op www.hetfirmament.be.

PACKED vzw - CC BY-SA
PACKED vzw - CC BY-SA

Tijdens het groepsgesprek werden ervaringen gedeeld en kwamen verschillende problemen en obstakels bij de omgang met jullie erfgoed aan bod. Op basis hiervan bouwt Het Firmament zijn dienstverlening voor amateurtheater- (en circus-) beoefenaars verder uit.

Daarna werd de TRACKS-toolbox voorgesteld, waar je tips, richtlijnen en instrumenten bij de zorg voor je archief vindt.

Ten slotte brachten we een bezoekje aan de kostuumstock van NTGent, waar An De Mol vol passie vertelde over haar job en tal van praktische tips meegaf voor een duurzame omgang met theaterkostuums.

PACKED vzw - CC BY-SA
PACKED vzw - CC BY-SA

Organisatie: Het Firmament, Forum voor Amateurkunsten en OPENDOEK i.s.m. NTGent en PACKED vzw