Integriteit

From Tracks
Jump to navigation Jump to search

Een eigenschap van een archiefdocument dat inhoudt dat zijn inhoud, structuur en uiterlijk gelijk is aan de inhoud, structuur en het uiterlijk op het moment dat het document werd opgemaakt of ontvangen. (Bron: Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen).