Rapport campagne kunsterfgoed 2015-2017

From Tracks
Jump to navigation Jump to search

In 2017 rondt Archiefbank Vlaanderen de themacampagne af omtrent de registratie van kunstarchieven en de sensibilisering van kunstenaars, kunstenaarscollectieven, musea en kunstverenigingen over de waarde van deze archieven.

(c) Archiefbank Vlaanderen

Namen van kunstenaars associëren we automatisch met hun kunstproductie. We staan er zelden of nooit bij stil dat daarnaast heel wat documenten worden gevormd die gerelateerd zijn aan de totstandkoming van die kunstwerken, zoals ontwerpschetsen, briefwisseling, subsidiedossiers, draaiboeken en notities. Het raadplegen van deze documenten voor onderzoek is evenwel geen sinecure: het is niet altijd evident om te achterhalen waar ze worden bewaard. Daarom startte Archiefbank Vlaanderen met de prospectie en registratie van kunstenaarsarchieven, waarbij vooral werd gefocust op archieven en collecties van beeldende kunstenaars.

Het volledige rapport vind je hier.