Sjabloon:PD

From Tracks
Jump to navigation Jump to search
Publiek Domein
Dit bestand bevindt zich in het publiek domein.
In het geval dat dit niet wettelijk mogelijk is:
Het recht om dit werk te gebruiken is toegekend aan iedereen voor welk doel dan ook, zonder enige voorwaarden, tenzij dergelijke voorwaarden vereist worden door de wet.