Language statistics

Jump to navigation Jump to search

This page shows translation statistics for all message groups for a language.

Display preferences

Translation statistics for English (recent translations).

Message group Messages Untranslated Completion Reviewed Outdated
Archiefzorg bij Annie Gentils Gallery 57 1 98% 0% 0%
Capteren van data van verouderde dragers van Opera Ballet Vlaanderen 61 1 98% 0% 0%
CEMPER 8 5 37% 0% 0%
Checksums als middel om de integriteit van bestanden te bewaken 21 21 0% 0% 0%
Digitaliseren van dia’s van Anne-Mie Van Kerckhoven 43 43 0% 0% 0%
Disk images als oplossing voor informatieverlies bij beschrijfbare cd's of dvd's 37 37 0% 0% 0%
Doelstellingen omtrent archief- en collectiezorg 17 1 94% 37% 6%
E-mails archiveren: hoe en waarom? 31 31 0% 0% 0%
Een digitaliseringsopdracht uitbesteden 69 1 98% 0% 2%
Een inventaris op stukniveau met vrijwilligers uit de achterban van Theater Aan Zee 39 2 94% 0% 0%
Een kennisborgingsproject bij Netwerk 50 1 98% 97% 0%
FLACC-projectarchieven en -collecties toegankelijk maken met ICA-AtoM 46 1 97% 0% 3%
Ingebedde metadata bij foto's 24 24 0% 0% 0%
Kennisborging 21 1 95% 0% 5%
Maak een beschrijving van je archief of collectie op het hoogste niveau: archiefbestand of collectie (scenario 4) 11 11 0% 0% 0%
Maak een inventaris met beschrijvingen op reeksniveau (scenario 2) 20 20 0% 0% 0%
Maak een inventaris met beschrijvingen op stukniveau (scenario 3) 18 18 0% 0% 0%
Maak een plaatsingslijst (scenario 1) 14 14 0% 0% 0%
Obstakels overwinnen 12 1 91% 0% 9%
Omgaan met digitale dragers in je archief 9 1 88% 0% 12%
Ontsluiting van het archief van de architectuurwerking van deSingel 52 2 96% 0% 0%
Opstellingsplannen ontwerpen voor de sculpturen van Bernd Lohaus 29 3 89% 0% 7%
Overdracht van het fysieke en digitale archief van kunstencentrum Vooruit 37 4 89% 0% 3%
Preserveren van digitale kunst: uitdagingen en oplossingen uit de praktijk 29 2 93% 0% 7%
Registratie en identificatie van video- en audiotapes bij Damaged Goods voor digitalisering 33 4 87% 0% 10%
Theaterzalen als archief: hoe vul je de leemte? 26 1 96% 0% 0%
Veilig omgaan met wachtwoorden 52 1 98% 0% 2%
Verantwoordelijkheden en afspraken 15 1 93% 0% 7%
Waardebepaling 16 1 93% 0% 7%
Wikimedia-platformen als toeleiding tot en verrijking van het archief van DE SINGEL 20 20 0% 0% 0%
All message groups together 917 274 70% 8% 2%