Ugent SIP Creator

From Tracks
Revision as of 17:26, 1 September 2020 by Nastasia (talk | contribs) (Nieuwe pagina aangemaakt met 'De [https://sourceforge.net/projects/ugentsipcreator/files/latest/download SIP Creator] is een gebruiksvriendelijke software die toelaat om digitale bestanden en ee...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

De SIP Creator is een gebruiksvriendelijke software die toelaat om digitale bestanden en een uitgebreide bijhorende set metadata te verpakken in eenzelfde digitaal pakket, bedoeld voor opname in een digitaal archief. Deze tool is enerzijds gebaseerd op BagIt, wat toelaat om bestanden te verpakken, veilig te transporteren over een netwerk en op te slaan op harde schijven. Anderzijds is het gebaseerd op XML en een aantal open metadatastandaarden (Dublin Core, EAD, MARC21, METS) om een zo rijk mogelijke set metadata te kunnen bewaren naast de data. Bij het verpakken van een set digitale bestanden wordt per bestand ook een MD5-checksum gecreëerd die samen met het bestand wordt opgeslagen in het pakket.

  • Open de UGent SIP Creator software.
  • Kies ‘Nieuwe Bag’ door op het icoon linksboven te klikken.

Een nieuwe bag maken via de SIP Creator

  • Klik op ‘+ voeg toe’ rechts van ‘2. Data toevoegen’.
  • Selecteer het bestand of map die je wil verpakken in het pakket.

Selecteer het bestand of map dat je wil verpakken in de SIP

  • Voeg metadata toe door onder ‘3. Metadata toevoegen’ te klikken op ‘Vanuit bestand’ of ‘Manueel’.

Voeg metadata toe aan de bag

  • Klik nadien op ‘Opslaan als..’ rechts van 4. ‘Opslaan’.
  • Controleer en/of wijzig naast ‘Bestand’ de naam van het digitaal pakket.
  • Kies naast ‘Type opslag’ het type bestandformaat dat je verkiest voor het digitaal pakket: map, zip, tar, tar.gz of tar.bz3.
  • Kies naast ‘Type checksum’ het type checksum dat je wil gebruiken: MD5, SHA1, SHA256 of SHA512.

Kies het type checksum dat je wil gebruiken

  • Klik op ‘Voltooien’.

Als je het digitale pakket opent, zie je:

De inhoud van de bag

Het txt-bestand 'manifest-md5' bevat de checksums.

Het txt-bestand 'manifest-md5' bevat de checksums