Verslag en presentaties workshop iMAL

From Tracks
Jump to navigation Jump to search

Op 29 oktober organiseerde PACKED vzw een workshop over duurzame digitale preservering voor kunstenaars en kunstenorganisaties bij iMAL. Hier lees je het verslag en vind je alle presentaties.

Voormiddag

In de voormiddag ging de workshop in op de bedreigingen en strategieën voor de bewaring van digitale documenten en bestanden. De algemene boodschap was op proactief te handelen. Alleen door dit te doen, kan je de bedreigingen, als obsolete technologie en onbetrouwbare dragers, opsporen en een strategie voor de bewaring van je archief en collectie uitwerken. De strategieën variëren van niets doen tot emulatie, maar er is geen oplossing dat alle bedreigingen omvat. Een langetermijnbewaring is een schakel van korte termijnoplossingen. Digitale preservering is altijd een combinatie van technische oplossingen en het maken van goede afspraken.

De presentatie van Bert Lemmens vind je hier.

workshop iMAL 2015. Foto: PACKED vzw. CC BY-SA

Namiddag

In de namiddag werden een aantal case studies gepresenteerd die de theorie uit de voormiddag illustreerden.

Ben Fino-Radin is Media Conservation at MoMA en professor at NYU MIAP. Hij vertelde echter over zijn werk als digital preservation consultant voor Cory Arcangel, Jodie en Laurie Spiegel. De centrale doelstellingen voor kunstenaars zijn het bewerkstelligen van de intellectuele controle over het archief, alle delen centraliseren, het redundant verdelen van de informatie en het bewerkstelligen van bitpreservering.

De presentatie van Ben Fino-Radin vind je hier.

Ben schreef ook een blogpost over zijn presentatie. De presentatie van Wim Lowet (CVAa) en Henk Vanstappen (Datable) ging over de creatie en preservering van born digital architectuurarchieven. Architecten en architectenbureaus maken vaak gebruik van complexe bestandsformaten zoals CAD-bestanden. Deze technologie is niet alleen complex, ze is tevens zelden open en er zijn problemen met de achterwaartse comptabiliteit. Bij de lange termijnbewaring moeten keuzes gemaakt worden en moeten de kosten en baten afgewogen worden.

De presentatie van Wim Lowet en Henk Vanstappen vind je hier.

Nova is een filmzaal in Brussel. Het archief bestaat uit papieren documenten, objecten en audiovisueel materiaal, maar ook het archief van de ABC bioscoop, een erotische bioscoop die zijn deuren sloot in 2013. Delen van het archief moeten gedigitaliseerd worden, maar het hele ABC-archief en het digitale archief van Nova moet gepreserveerd worden. Door een overzicht te maken kunnen nu de acties uitgezet worden. Ook wordt een overdracht van het archief naar het AMVB overwogen.

De presentatie van Nastasia Vanderperren vind je hier.

De laatste presentatie van de dag ging over het archief van iMAL zelf. Als een kunstenorganisatie bevat het archief zowel administratieve als artistieke documenten en objecten, zowel fysiek als digitaal. De actie in het archief ging van start met het in kaart brengen van alle fysieke en digitale onderdelen, gebruik makend van bestaande tools en software. Dit overzicht is de start voor verdure acties en aanbevelingen die het verlies aan informatie moeten beperken tot een minimum. Er was tevens een vrijwilligster betrokken bij de archiefacties bij iMAL. Wanneer er vrijwilligers komen helpen in het archief zijn er verschillende aandachtspunten waarmee rekening moet gehouden worden.

De presentatie van Sanne Van Bellingen kan je hier vinden.

workshop iMAL 2015. Foto: PACKED vzw. CC BY-SA
workshop iMAL 2015. Foto: PACKED vzw. CC BY-SA

Meer info?

Wens je meer info of heb je vragen over digitale preservering, neem dan zeker contact met ons op via het contactformulier.