Verslag lancering TRACKS-website op 18 juni

From Tracks
Jump to navigation Jump to search

Op 18 juni 2014 kwamen meer dan 100 geïnteresseerden uit de kunsten- en de cultureel erfgoedsector bijeen in de Beursschouwburg voor een inspirerende namiddag over het erfgoed van de kunstensector. Een verslag van een interessante namiddag.

Lancering TRACKS, 18 juni 2014. PACKED vzw - CC0

Jos Van Rillaer lichtte het belang van het kunstenerfgoed toe vanuit het Agentschap Kunsten en Erfgoed. In het huidige, maar ook in het nieuwe kunstendecreet wordt aandacht besteed aan archief- en collectiezorg. Als leider van de Beursschouwburg lichtte Tom Bonte een tipje van de sluier van de gebeurtenissen die volgend jaar plaatsvinden naar aanleiding van 50 jaar Beursschouwburg. Delen uit het archief worden gebruikt en hergebruikt voor de creatie van nieuwe werken. Of hoe 50 jaar aan verzameld materiaal kan dienen ter inspiratie van hedendaagse kunstenaars.

Aan zes tafels vertelden vervolgens verschillende kunstenaars of kunstenorganisaties over hun archief en hun collectie. Inspirerende voorbeelden, problematieken en ervaringen werden op tafel gelegd.

In een tweede ronde tafelgesprekken werd er ingegaan op de toekomst van het kunstenerfgoed. Waarom is het belangrijk om zorg te dragen voor archieven en collecties? Wat zijn de obstakels? Welke bijkomende ondersteuning is er nog nodig?

Het werd duidelijk dat, ondanks de verschillende organisatievormen en disciplines, er gelijkaardige noden zijn.

Als laatste werd de TRACKS toolbox voorgesteld. Neem een kijkje, dwaal rond tussen de richtlijnen, tools en praktijkvoorbeelden en laat ons weten wat je ervan vindt!

De resultaten van deze boeiende namiddag zijn verwerkt in dit verslag.

Als je nog vragen zou hebben of je vindt niet wat je zoekt, neem contact op met één van de partnerorganisaties die TRACKS dragen of contacteer ons.

Lancering TRACKS, 18 juni 2014. PACKED vzw - CC0
Lancering TRACKS, 18 juni 2014. PACKED vzw - CC0
Lancering TRACKS, 18 juni 2014. PACKED vzw - CC0
Lancering TRACKS, 18 juni 2014. PACKED vzw - CC0