Wie bewaart wat bij samenwerkingen?

From Tracks
Jump to navigation Jump to search
CC0 (bron: pxfuel.com)

Er wordt veel samengewerkt binnen de kunstensector. Dat is een goede zaak, maar het zorgt ook voor specifieke uitdagingen rond archiefzorg. Er zijn projectmatige samenwerkingen (bv. coproducties), los-vaste samenwerkingsverbanden, eenmalige of langdurige samenwerkingen met freelancers,... Die brengen het risico met zich mee dat archief dat eigenlijk samenhoort versnipperd geraakt. Zonder die samenhang dreigt ook een stuk van de (maatschappelijke) waarde verloren te gaan. Om dat te voorkomen, kun je afspraken maken over het opleveren en bewaren van (deel)producten. Denk hierbij aan scripts, composities, choreografieën, (decor)ontwerpen, foto- en video-opnames,...

Als je met meerdere partijen samenwerkt, stel je dan de volgende vragen:

  • Wat bewaar jij? Wat bewaren andere partijen?
  • Is het het meest aangewezen om de bewaring bij één partner te centraliseren of worden er in sommige gevallen best kopieën op verschillende plaatsen bewaard?
  • Wat mag diegene die het archief bewaart met de archiefstukken die deze van een andere partij (coproducent, freelancer,...) verkrijgt? Denk bv. aan online publiceren, verkopen, vernietigen, aan een culturele instelling schenken.
  • Met wie maak je best afspraken over gebruik en hergebruik?

Hou bij deze vragen niet allen rekening met het fysieke eigendom, maar ook met het intellectuele eigendom van het materiaal.

Auteur: Bart Magnus (meemoo), op basis van de handleiding 'Je archief op orde' (DEN, 2023 - CC BY-NC-ND 4.0)